CATCH RECORDING TO ENABLE EXPORTS

To enable export of your catch and fisheries products, it is now more important than ever that we receive your statutory catch records on time. If you need support, please contact Milford Haven Fisheries Office on 03000 253500 or speak to your local Marine Enforcement Officer.

Er mwyn i chi allforio eich ddalfa neu eich cynhyrchion pysgodfeydd, mae hyd yn oed mwy pwysig nag erioed ein bod yn derbyn eich manylion dalfa stadudol ar amser. Os oes angen Cymorth, cysylltwch â’r Swyddfa Pysgodfeydd Aberdaugleddau ar 03000 253500 neu siaradwch â’ch Swyddog Gorfodi Morol leol.