GRANT PYSGODFEYDD AGOR 23 EBRILL

Fe fydd grant newydd o Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau pysgota yn agor am geisiadau yfory (Dydd Iau 23 Ebrill).

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod busnesau pysgota wedi dioddef ergyd arbennig o fawr gan pandemig Covid 19. Mae’r cymorth newydd hwn wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel grant i dargedu busnesau pysgota sy’n berchen ar longau, i helpu talu costau yn ystod yr adeg anodd hon.

Bydd y grant newydd yn:

Os ydych yn gymwys am y grant:

Dyddiad cau am geisiadau yw 31 Mai 2020. Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu â’r tîm trwy e-bost: MarineEvidanceandTech@llyw.cymru neu ffonio 0300 062 5004