SEAFISH WALES WINTER UPDATE

Click here for the Seafish Wales winter newsletter:

https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/75896458/p1-b20358-ac9377416b21498e8ed18b200b731b56/1/104/7adeb3b8-7b30-4cfa-873a-69b6076e54b8

Foreword from Jon Parker, Seafish Wales Advisory Committee Chair (SWAC) /

Rhagair gan Jon Parker, Cadeirydd Pwyllgor Cynghori Seafish Cymru (SWAC)

Welcome to the Winter edition of the Seafish Wales Update.

2020 has been a difficult year for industry, and 2021 is expected to bring both challenge and opportunity with EU exit and recovery from the on-going impact of the Covid pandemic.

Having the support and information to hand is critical at this time, so I urge industry to make the most of the resources on offer from Seafish, including the new Brexit support hub and Regulation team expertise.

I also strongly encourage all cockle gatherers and shellfish farmers in Wales to take advantage of the funding for Personal Flotation Devices (PFDs) with integrated Personal Locator Beacons (PLBs), currently being administered by Seafish on behalf of Welsh Government.

If you have any queries about Seafish’s work in Wales please contact one of the team:

Dr Holly Whiteley, Regional Manager

Holly.Whiteley@seafish.co.uk

01248 812 038

Jane Devereux, Wales Fishing Safety Project Officer

Jane.Devereux@seafish.co.uk

07876 035 750

  

Croeso i rifyn y Gaeaf o Ddiweddariad Seafish Cymru.

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i ddiwydiant, a disgwylir i 2021 ddwyn sialensiau a chyfleoedd wrth i ni adael UE ac adfer yn dilyn effaith barhaus pandemig Covid.

Mae cael y cymorth a'r wybodaeth wrth law yn hanfodol ar yr adeg hon, felly hoffwn annog y diwydiant i fanteisio ar yr adnoddau a gynigir gan Seafish, gan gynnwys canolbwynt cymorth newydd ynghylch Brexit ac arbenigedd y tîm Rheoleiddio.

Yn ogystal, hoffwn roi anogaeth gref i'r holl gasglwyr cocos a'r ffermwyr pysgod cregyn yng Nghymru i fanteisio ar y cyllid i brynu Dyfeisiau Arnofio Personol (PFDs) gyda Dyfeisiau Lleoli Personol (PLBs), a weinyddir gan Seafish ar hyn o bryd ar ran Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am waith Seafish yng Nghymru, cysylltwch ag un o'r tîm:

Dr Holly Whiteley, Rheolwr Rhanbarthol

Holly.Whiteley@seafish.co.uk

01248 812 038

Jane Devereux, Swyddog Prosiect Diogelwch Pysgota Cymru

Jane.Devereux@seafish.co.uk

07876 035 750